בית כנסת מגדל אשפוז

בית כנסת מגדל אשפוז

בית כנסת מגדל אשפוז

בית כנסת מפואר המשרת את באי בית החולים. עבודה זו כללה עבודות גבס , ריצוף ורהוט.